Vítejte ve světě vnitřního klidu

JÓGOVÁ GESTA - mudry

01.06.2013 21:38
Na hodinách jsem slíbila pár informací ohledně jógových muder (gesta, která při praktikování jógy používáme), tak tady jsou :-)
Předesílám, že cílem není Vás násilně přesvědčovat nebo obracet na víru. O tom jóga není, každý nechť si najde svou cestu a přijme to, co uzná v danou chvíli za vhodné. Možná díky vysvětlení významu používaných gest rukou (mudra), začnete jógu vnímat jinak. Vše co spolu v hodinách praktikujeme má hlubší než fyzickou úroveň a souvislost.

NAMASTE:

Na úvod nebo závěrem většiny lekcí, se s vámi jógový učitel obvykle “pozdraví” gestem namasté (andžalí mudra), které většina jógujících chápe jako jakési do jógy přirozeně vsunuté indické “dobrý den”.
Z respektu k učiteli i jógové tradici pak svorně gesto praktikující pouze napodobí, aniž by si mnohdy uvědomovali jeho hlubší význam, což je docela škoda.

Stává se, že prostě není dostatek času a prostoru pokaždé vysvětlit, skrytou symboliku věci nebo zjevné benefity gest rukou, které jsme na józe zvyklí používat. Navíc je jich opravdu mnoho :-)
Byla by škoda se o ně ochudit, zmiňme se o pár zajímavostech spojených s dvěma neužívanějšími mudrami rukou – NAMASTÉ mudra (spojené dlaně před hrudníkem) a GJÁN (džán) mudra - dlaně vytočené vzhůru a spojený palec a ukazovák.

NAMASTÉ
Gesto spojených dlaní v oblasti středu hrudi, je skutečně tradičním indickým pozdravem. Jeho význam však přesahuje klasické “ahoj”...

Gesto spojených dlaní před hrudníkem doprovozené často vyslovením namasté, někdy doplněné o lehký předklon, není vyjádřením podřízenosti, nebo odevzdanosti jak se někteří mylně domnívají, byť významem slova andžalí, je “oběť nebo úcta”.

Dlaně spojené před hrudníkem jsou symbolickým vstupem do krajiny srdce, místa, kde je individuální ego člověka překonáno, do prostoru, kde se pomíjivé (hmota) setkává s věčným (duše). Krajina srdce je sídlem emocí, místa setkání polarit, protikladů, jež se navzájem potřebují.

Slovo namasté, doslovně znamená: “skláním se před tebou”.
Někdy je andžalí mudra (namasté) vynesena až nad temeno hlavy jako symbol transcendence, a do oblasti středu čela / obočí sídla univerzální moudrosti.

Spojení celé plochy obou dlaní, je zároveň spojením mužského a ženského principu, aktivní a pasivní polarity, sjednocení rozumu a intuice. Jejich uložení v oblasti srdce je symbolickým naznačením “cesty ke středu”.

GJÁN mudra – mudra vědění, je gestem, kdy se spojí konec palce s prostředníkem/ukazováčkem a vnitřek dlaně přitom směřuje vzhůru (velmi podobná je čin mudra, při níž vnitřek dlaně směřuje k zemi). Obě příbuzné mudry se rovněž v některých školách provádějí tak, že se palec dotýká prvního článku ukazováku. Mezi oběma způsoby existuje jemný významový rozdíl – první způsob je vyjádřením otevřeného přijetí, druhý aktivním dáváním. Gján mudra uklidňuje celou nervovou soustavu, aktivuje parasypatetický režim, avšak spolu s tím zbystřuje pozornost. Tato mudra přirozeně napomáhá hloubce dýchání. V průběhu hodiny se používá je-li lekce zaměřena na meditaci a dech. My ji společně praktikujeme v závěru hodiny právě kvůli zklidnění nervové soustavy a hlubokému uklidňujícímu dechu :-)


ŽIVELNOST MÁME VE SVÝCH RUKOU

Podle klasického jógového učení, představuje každý prst na dlani jeden z pětice živlů.

Palec je spojen s živlem ohně (ágni), ukazovák s elementem vzduchu (váju), prostředník s  prostorem akáš (indická tradice zařazuje éter mezi živly), prsteník se zemským živlem (prithví), malíček s elementem vody (džal).

Spojováním vybraných prstů v mudry, dochází k interakci živelných archetypů uvnitř našeho těla i psychiky, zároveň také k stimulaci reflexních bodů a energetických drah v různých vrstvách naší tělesné schránky (namátkou si stačí vybavit bojovníky 1,2,3 - každý má jinou mudru).

Mudry se neomezují zdaleka jen na gesta rukou. Propracovaný systém muder celého těla obsahuje většina indických tanců a dramatických umění, coby výpravný prostředek nebo médium komunikace.
Mudry rukou se velice často používají s cílem regulace činnosti určitých orgánů, ale i uvolnění nebo naopak tlumení jistých emocí.

Osobně si myslím,že člověk praktikující jógu, by neměl propadnout pocitu, že nutně musí do své paměťové databáze nahrát co nejširší rejstřík divokého proplétání prstů a znát k tomu věrně všechny významy. Sama se na jógové cestě pořád něco učím a objevuji další významy a rozměry jógy. Není ale ke škodě občas vzpomenout na symboliku běžných gest, které v józe i mimo ni používáme – “ruku na srdce“, symbolika věci je lekcdy výstižná…. :-)
 
Kdyby Vás cokoli napadlo nebo jste měli nějaký dotaz jsem k dispozici před a po lekci jógy a nebo na e-mailu.
Snad Vám poodhalení významu gest rukou ledacos vysvětlilo.

Přeji Vám všem krásné léto a těším se na Vás na podložkách :-)

Janka

Vyhledávání

Kontakt

Jana Fabingerová - Jóga s Jankou Fábkou Kladno, Praha FACEBOOK:
Jóga s Jankou Fábkou

Dosažené vzdělání

BMSA /Body and Mind Spirit Academy/

- Master Instruktor Powerjogy

- Instruktor Powerjogy

FISAF

- Jóga pro těhotné

- Cvičení po porodu